disclaimer

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 4 oktober, 2021.

AVGchecker.nl verstrekt een globaal advies op basis van uw gegeven antwoorden, aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend. AVGchecker.nl is niet aansprakelijk voor enige gevolgen voortvloeiend uit het verstrekte advies en/of uw vertrouwen op de verstrekte informatie op deze website.

AVGchecker.nl werkt samen met Open Legal Advocaten, zij zijn tevens niet aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gegeven advies en/of uw vertrouwen op de verstrekte informatie op deze website.

Ondanks dat de informatie op AVGchecker.nl regelmatig gecontroleerd wordt, kan het voorkomen dat zaken onjuist worden weergegeven op de website. Mogelijk door een menselijke fout of door een technische oorzaak. AVGchecker.nl kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld en de bezoeker van deze website kan hieraan geen rechten ontlenen. AVGchecker.nl zal er alles aan doen om op deze website actuele en accurate informatie te verschaffen, hierbij wordt iedere expliciete of stilzwijgende toezegging of garantie met betrekking tot de juistheid, actualiteit, compleetheid, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van enige op deze website aanwezige informatie, van de hand gewezen.

Indien op deze website links of verwijzingen naar externe partijen vermeld worden, kan AVGchecker.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke partijen. AVGchecker.nl is niet aansprakelijk voor enige gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze websites.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van AVGchecker.nl kunt u een mail sturen naar info@avgchecker.nl.